Home
Meer informatie? Neem contact met ons op, +31 (0)6 103 10 327 of info@apxperts.nl
Continuous improvement

AP > Continuous Improvement

 

Met AP > Continuous Improvement (CI) geeft AP Xperts een inhoudelijke invulling aan uw behoefte IT op structurele basis
direct te laten bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Dit door de focus te hebben op de operationele klant/business performance,
de IT service organisatie daarop in te richten, de business processen en de onderliggende IT systemen permanent te meten,
de feitelijke performance te presenteren en te analyseren, en verbeteringen voor te stellen en te implementeren.
Dit is een continue proces.

 

AP Xperts richt zich hierbij op bedrijfskritische applicaties die direct invloed hebben en bijdragen aan het bedrijfsresultaat.

AP > Continuous Improvement (CI) is gebaseerd op de Lean Six Sigma Kwaliteitsmanagement methode. Deze methode is
gebaseerd op vier uitgangspunten: De bedrijfsprocessen, De klant, Het bedrijfsresultaat en De medewerker.

 

Het doel en resultaat van AP > Continuous Improvement (CI) van AP Xperts is:

 

 • Een beter bedrijfsresultaat: kosten besparen en het rendement verhogen van investeringen in bedrijfskritische applicaties
  door een hogere beschikbaarheid en performance.
 • Vergroten van de klanttevredenheid: tevreden klanten door te voldoen aan de klantverwachting.
 • Een kundige en gestroomlijnde op APM ingerichte IT service organisatie: tools, processen, kennis en kunde van de medewerkers.

 

Bij AP > Continuous Improvement (CI) staat de output van het primaire proces van de IT organisatie aan de klant centraal.
Dit proces bestaat uit de volgende fasen:

 

Supply - Input - Processen - Output - Klant (business)

 

Al deze stappen bepalen de kwaliteit van de output aan de klant en daarmee de mate van klanttevredenheid.

 

AP > Continuous Improvement (CI) van AP Xperts combineert technische, analytische en adviesvaardigheden tot tastbare
resultaten voor de business en de klant. Graag ontwikkelen wij een partnership U op het gebied van Application Performance
Management. Onder de naam AP > CI Partnership Program wordt deze dienst aangeboden. Natuurlijk kan de klant ook delen
van het programma afnemen, en zijn er daarnaast afzonderlijke diensten gedefinieerd.

 

AP > CI Diensten

 

AP Xperts biedt de volgende AP > Continuous Improvement (CI) diensten aan:

 

 1. AP > CI Partnership Program
 2. AP > CI Audit
 3. AP > CI Data Feed
 4. AP > CI Process Improvement

 

1. AP > CI Partnership Program

Het AP > CI Partnership Program bestaat uit 5 fasen:

 

fase 1: Start met het vaststellen van de specifieke performance verwachtingen vanuit Buiness en IT, vragen en behoeften
vanuit eventuele klantonderzoeken. Op basis daarvan wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Vervolgens wordt een analyse
gemaakt van de huidige situatie (verwachtingen, perceptie en feiten) en wordt samen met de klant de gewenste situatie geschetst.

 

fase 2: AP Xperts biedt vervolgens een AP > CI Oplossing aan ter realisatie van de gewenste situatie. De oplossing bestaat
uit een combinatie van technische tooling, procesontwerp en -inrichting en de organisatorische implementatie. Tevens worden
in deze fase een aantal Quick Wins benoemd.

 

fase 3: Een stappenplan maken voor de installatie en invoering van de AP > CI Oplossing. Tevens worden in deze fase
een aantal quick wins uitgevoerd.

 

fase 4: AP Xperts helpt de klant met de implementatie van de oplossing in de organisatie. De organisatorische en procesmatige imbedding
van de oplossing krijgt hier alle aandacht. Tevens worden in deze fase de eerste meet, monitor en control resultaten geanalyseerd,
en worden adviezen voor verbeteringen gedaan en geïmplementeerd.

 

fase 5: De resultaten van de oplossing vergeleken met de oorspronkelijke vraagstelling en behoeften van de klant en vindt
een evaluatie plaats van de resultaten en de samenwerking. Op basis hiervan wordt het vervolgtraject vastgesteld.

 

2. AP > CI Audit

Op basis van de specifieke vraagstelling van de klant wordt een performance audit uitgevoerd op service Levels, tooling,
ondersteunende IT processen en de organisatorische inrichting. Op basis van de resultaten wordt een advies uitgebracht.
AP Xperts kan diverse audits uitvoeren die verschillen qua scope, breedte en diepgang. Voorbeelden hiervan zijn:

 

 • Onderzoek naar het nut en gebruik van bestaande tooling en naar de mogelijkheden voor verbetering door inzet van nieuwe tooling.
 • Onderzoek naar het op elkaar aansluiten van de verschillende meet en performance tools en van keten en component monitoring tools.
 • Onderzoek naar het gebruik van de meetresultaten in de IT processen.
 • Onderzoek naar het inrichten van actieve monitoring.

 

Een bijzondere vorm van een audit is de workshop. In de workshop wordt het performance team uitgedaagd tot
een kritische analyse van de bestaande situatie en concrete voorstellen voor verbetering.

 

3. AP > CI Data Feed

Wat doen we met de meet, monitor en control tools en data en wat zouden we er mee kunnen doen? Van een simpel incident
registratie systeem naar een actief systeem voor capacity, trend en service management. Wat betekent de huidige groei in gebruik
voor de toekomstige load op de applicatie? Hoe kunnen we businessplannen direct doorvertalen in simulaties op de applicaties.
Wanneer staan we voor nieuwe investeringen? Hoe scoren we op de KPI's en hoe communiceren we dat aan onze klanten?

 

AP Xperts helpt u de meetdata te vertalen naar informatie voor uw IT processen op het vlak van:

 

 • Capacity management
 • Trend management
 • Service management

 

Ervaren consultants met een track record op de genoemde gebieden helpen u maximaal gebruik te maken van uw investeringen
in uw Application Performance Management systemen.

 

4. AP > CI Proces Improvement

Voor een maximaal resultaat moet APM worden ingebed in alle IT Service processen. Immers, APM heeft raakvlakken met
alle ITIL processen. Van het Incident management proces tot en met Service Level Management Proces. De met testen en
monitoring verkregen informatie moet in alle processen geïmplementeerd worden. Daarmee worden deze processen beter
uitgevoerd, en is geborgd dat alle activiteiten in het kader staan van de klant.

 

APM speelt een cruciale rol in het Service Level Management proces. Daar immers, komt de business en de IT organisatie
bij elkaar en worden bindende afspraken gemaakt. De afspraken zijn de doelstellingen voor de IT organisatie.

 

 • AP Xperts helpt u met het inrichten van het APM IT proces binnen uw beheerorganisatie.
 • De integratie van het APM IT proces met de overige IT processen.
 • De borging - en de bestuurbaarheid van dit proces met behulp van KPI's en metrieken.
 • Tevens helpt AP Xperts met de organisatorische inrichting van het APM proces.